Försäljning

Auktionsdatum :
2020-01-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 193
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,39
Antal bud :
18
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,7115(122,179)
Lägsta ränta :
-1,7170(122,233)
Högsta ränta :
-1,7070(122,135)
% of Eq Price Lvl :
50,00