Försäljning

Auktionsdatum :
2019-01-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 220
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,44
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,3909(118,802)
Lägsta ränta :
-1,3960(118,857)
Högsta ränta :
-1,3900(118,793)
% of Eq Price Lvl :
48,57