Försäljning

Auktionsdatum :
2019-12-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013525326
Förfall :
2020-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 545
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
38
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,3309(100,172)
Lägsta ränta :
-0,4500(100,234)
Högsta ränta :
-0,3000(100,156)
% of Eq Price Lvl :
32,50