Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-28
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 225
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
23
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-1,6772(135,455)
Lägsta ränta :
-1,6850(135,588)
Högsta ränta :
-1,6700(135,331)
% of Eq Price Lvl :
88,89