Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
629
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109*
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 486
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
4,65
Antal bud :
28
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-2,0310(125,895)
Lägsta ränta :
-2,0310(125,895)
Högsta ränta :
-2,0310(125,895)
% of Eq Price Lvl :
100,00