Försäljning

Auktionsdatum :
2019-11-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 850
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,70
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,1666(108,234)
Lägsta ränta :
-0,1671(108,238)
Högsta ränta :
-0,1661(108,230)
% of Eq Price Lvl :
100,00