Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 070
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
6,14
Antal bud :
23
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,3758(158,434)
Lägsta ränta :
0,3650(158,700)
Högsta ränta :
0,3800(158,331)
% of Eq Price Lvl :
44,00