Försäljning

Auktionsdatum :
2019-10-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0013234606
Förfall :
2020-01-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 195
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
51
Antal acc bud :
32
Snittränta :
-0,5578(100,160)
Lägsta ränta :
-0,6110(100,175)
Högsta ränta :
-0,5330(100,153)
% of Eq Price Lvl :
71,25