Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 560
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,12
Antal bud :
12
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,6036(108,820)
Lägsta ränta :
-0,6127(108,860)
Högsta ränta :
-0,6025(108,815)
% of Eq Price Lvl :
73,50