Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 485
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 189
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
4,76
Antal bud :
28
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-2,0640(126,309)
Lägsta ränta :
-2,1260(126,962)
Högsta ränta :
-2,0561(126,226)
% of Eq Price Lvl :
88,00