Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 906
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
400
Total budvolym :
1 313
Emitterat institutioner:
400
Teckningskvot :
3,28
Antal bud :
25
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-2,1370(124,516)
Lägsta ränta :
-2,1370(124,516)
Högsta ränta :
-2,1370(124,516)
% of Eq Price Lvl :
100,00