Försäljning

Auktionsdatum :
2019-09-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
230
Emitterat institutioner:
180
Teckningskvot :
0,46
Antal bud :
5
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-2,0491(126,622)
Lägsta ränta :
-2,0500(126,628)
Högsta ränta :
-2,0450(126,592)
% of Eq Price Lvl :
100,00