Försäljning

Auktionsdatum :
2019-08-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 900
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
19
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,3678(111,640)
Lägsta ränta :
-0,3730(111,698)
Högsta ränta :
-0,3670(111,631)
% of Eq Price Lvl :
76,19