Försäljning

Auktionsdatum :
2019-08-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012955235
Förfall :
2019-11-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 840
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
31
Antal acc bud :
26
Snittränta :
-0,4542(100,130)
Lägsta ränta :
-0,5500(100,158)
Högsta ränta :
-0,4350(100,125)
% of Eq Price Lvl :
56,15