Försäljning

Auktionsdatum :
2019-07-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012853919
Förfall :
2019-10-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 930
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,39
Antal bud :
20
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,4399(100,117)
Lägsta ränta :
-0,5500(100,147)
Högsta ränta :
-0,4230(100,113)
% of Eq Price Lvl :
66,74