Försäljning

Auktionsdatum :
2019-06-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012702322
Förfall :
2019-12-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 156
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
35
Antal acc bud :
27
Snittränta :
-0,4902(100,255)
Lägsta ränta :
-0,5800(100,302)
Högsta ränta :
-0,4650(100,242)
% of Eq Price Lvl :
8,10