Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 120
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
10
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,4010(123,410)
Lägsta ränta :
0,3845(123,645)
Högsta ränta :
0,4030(123,381)
% of Eq Price Lvl :
81,00