Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 207
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,80
Antal bud :
16
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,2520(105,156)
Lägsta ränta :
0,2480(105,199)
Högsta ränta :
0,2540(105,135)
% of Eq Price Lvl :
83,33