Försäljning

Auktionsdatum :
2019-05-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012596062
Förfall :
2019-08-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
8 518
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
23
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,4578(100,132)
Lägsta ränta :
-0,5300(100,153)
Högsta ränta :
-0,4230(100,122)
% of Eq Price Lvl :
95,00