Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 475
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,48
Antal bud :
22
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,3975(103,633)
Lägsta ränta :
0,3950(103,659)
Högsta ränta :
0,3990(103,617)
% of Eq Price Lvl :
94,44