Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 800
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,60
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,2467(104,496)
Lägsta ränta :
0,2450(104,512)
Högsta ränta :
0,2470(104,493)
% of Eq Price Lvl :
85,00