Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
598
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 390
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
15
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,7833(120,357)
Lägsta ränta :
-1,7910(120,424)
Högsta ränta :
-1,7722(120,260)
% of Eq Price Lvl :
21,33