Försäljning

Auktionsdatum :
2019-04-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 860
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,72
Antal bud :
18
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,6260(120,439)
Lägsta ränta :
-1,6310(120,491)
Högsta ränta :
-1,6210(120,386)
% of Eq Price Lvl :
100,00