Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
1 250
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
5,00
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,5939(120,207)
Lägsta ränta :
-1,6060(120,335)
Högsta ränta :
-1,5877(120,142)
% of Eq Price Lvl :
12,00