Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
840
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,36
Antal bud :
7
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,2560(127,066)
Lägsta ränta :
-1,2560(127,066)
Högsta ränta :
-1,2560(127,066)
% of Eq Price Lvl :
100,00