Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
7 240
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,83
Antal bud :
27
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,4281(103,346)
Lägsta ränta :
0,4230(103,400)
Högsta ränta :
0,4290(103,337)
% of Eq Price Lvl :
70,33