Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
620
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
2 618
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
3,49
Antal bud :
15
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,8312(125,008)
Lägsta ränta :
-1,8430(125,099)
Högsta ränta :
-1,8275(124,979)
% of Eq Price Lvl :
69,09