Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 545
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,09
Antal bud :
29
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,7430(120,676)
Lägsta ränta :
-1,7650(120,871)
Högsta ränta :
-1,7250(120,518)
% of Eq Price Lvl :
100,00