Försäljning

Auktionsdatum :
2019-03-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012351450
Förfall :
2019-09-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 757
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,95
Antal bud :
45
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,4739(100,256)
Lägsta ränta :
-0,5500(100,297)
Högsta ränta :
-0,4530(100,245)
% of Eq Price Lvl :
4,12