Försäljning

Auktionsdatum :
2019-02-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012231223
Förfall :
2019-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 195
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
42
Antal acc bud :
24
Snittränta :
-0,4559(100,122)
Lägsta ränta :
-0,5300(100,142)
Högsta ränta :
-0,4370(100,117)
% of Eq Price Lvl :
63,08