Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 575
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
16
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,8572(117,637)
Lägsta ränta :
0,8480(117,765)
Högsta ränta :
0,8640(117,543)
% of Eq Price Lvl :
20,00