Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-12
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 180
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,18
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,1256(115,152)
Lägsta ränta :
0,1200(115,190)
Högsta ränta :
0,1276(115,138)
% of Eq Price Lvl :
57,00