Försäljning

Auktionsdatum :
2018-12-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0012011666
Förfall :
2019-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 740
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,35
Antal bud :
36
Antal acc bud :
30
Snittränta :
-0,6075(100,329)
Lägsta ränta :
-0,7500(100,406)
Högsta ränta :
-0,5750(100,311)
% of Eq Price Lvl :
96,00