Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 700
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,47
Antal bud :
25
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,7087(100,434)
Lägsta ränta :
0,7050(100,472)
Högsta ränta :
0,7090(100,430)
% of Eq Price Lvl :
61,45