Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 885
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,77
Antal bud :
25
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,9946(123,817)
Lägsta ränta :
-0,9967(123,852)
Högsta ränta :
-0,9920(123,773)
% of Eq Price Lvl :
50,00