Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 570
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,57
Antal bud :
29
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,4234(104,520)
Lägsta ränta :
0,4170(104,571)
Högsta ränta :
0,4260(104,499)
% of Eq Price Lvl :
52,00