Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011896091
Förfall :
2019-02-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 455
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
30
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,7757(100,222)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,244)
Högsta ränta :
-0,7410(100,213)
% of Eq Price Lvl :
0,51