Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-25
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 100
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
16
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-1,4452(119,569)
Lägsta ränta :
-1,4670(119,808)
Högsta ränta :
-1,4360(119,468)
% of Eq Price Lvl :
30,00