Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011844109
Förfall :
2019-01-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 954
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,19
Antal bud :
31
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,8399(100,192)
Lägsta ränta :
-0,9000(100,205)
Högsta ränta :
-0,8210(100,187)
% of Eq Price Lvl :
18,80