Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 075
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
17
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,5813(120,052)
Lägsta ränta :
-1,5960(120,189)
Högsta ränta :
-1,5781(120,022)
% of Eq Price Lvl :
40,00