Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011724970
Förfall :
2019-03-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 492
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
48
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,7940(100,383)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,410)
Högsta ränta :
-0,7700(100,371)
% of Eq Price Lvl :
7,40