Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 035
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,07
Antal bud :
20
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,7187(100,335)
Lägsta ränta :
0,7150(100,374)
Högsta ränta :
0,7200(100,321)
% of Eq Price Lvl :
24,58