Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 650
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,65
Antal bud :
26
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,5189(102,176)
Lägsta ränta :
0,5160(102,204)
Högsta ränta :
0,5200(102,166)
% of Eq Price Lvl :
46,15