Försäljning

Auktionsdatum :
2018-08-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011616309
Förfall :
2018-11-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 721
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,34
Antal bud :
40
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,7952(100,182)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,194)
Högsta ränta :
-0,7600(100,173)
% of Eq Price Lvl :
72,92