Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 592
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
3 000
Emitterat institutioner:
1 350
Teckningskvot :
1,20
Antal bud :
10
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,7187(100,342)
Lägsta ränta :
0,7180(100,349)
Högsta ränta :
0,7200(100,327)
% of Eq Price Lvl :
100,00