Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 460
Emitterat institutioner:
3 940
Teckningskvot :
1,29
Antal bud :
21
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,6785(100,784)
Lägsta ränta :
0,6700(100,877)
Högsta ränta :
0,6790(100,778)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-01
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 429
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :