Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 618
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
4 735
Emitterat institutioner:
4 110
Teckningskvot :
0,95
Antal bud :
20
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,6817(100,749)
Lägsta ränta :
0,6740(100,833)
Högsta ränta :
0,6870(100,690)
% of Eq Price Lvl :
100,00