Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 192
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,13
Antal bud :
35
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,6193(101,439)
Lägsta ränta :
0,6150(101,487)
Högsta ränta :
0,6199(101,433)
% of Eq Price Lvl :
88,67