Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 250
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,25
Antal bud :
21
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,2914(115,329)
Lägsta ränta :
0,2850(115,378)
Högsta ränta :
0,2940(115,310)
% of Eq Price Lvl :
76,92