Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 225
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
17
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,0359(115,824)
Lägsta ränta :
1,0150(116,121)
Högsta ränta :
1,0450(115,695)
% of Eq Price Lvl :
17,39